Tadım

Harman Web Uygulaması

Uzun zamandır birlikte çalıştığımız, sektörün en köklü markalarından olan Tadım için A’dan Z’ye tüm hammadde alım süreçlerinin tek bir sistem üzerinden yürütülebileceği Harman projesini hayata geçirdik. Ürünleri dalından son tüketiciye kadar bütün tazeliği ve doğallığıyla ulaştıran bir üretim prensibine sahip olan Tadım’a özel bu sistemi kurarken amacımız ürün tedariğinin her aşamasının takibinin online ve kategori bazlı yapılabilmesiydi. Ürün alınacak her çiftçi ile ilgili detaylı bilgiye, çiftçiden alınan ürünün kalite değerlerinin hesaplanmasından, satın alma sorumlusunun ürünün fiyatını belirlemesine, muhasebesel işlemlerin tamamlanmasından tüm süreçlerin raporlanmasına kadar bütün bu operasyonel işlemlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesini vaad eden Harman projesi ile gereksiz evrak kullanımından kurtulup online operasonel süreçler ile kısa ve uzun vade de verimi arttırmayı hedefliyoruz.